Lösningar för fordonspåbyggnad

Det ställs höga krav på dagens fordonspåbyggare. Efterfrågan på nya effektivare transportlösningar eller lösningar för helt nya transportbehov driver på utvecklingen. Innovation och förmåga att snabbt omsätta kreativa idéer till färdig produkt är därför ett livsvillkor. Samtidigt ska gällande normer och regelverk efterlevas.

 

Bristfälliga påbyggnader och konstruktioner kan äventyra säkerheten på våra vägar samt utgöra en stor risk i arbetet för chaufförer och annan personal som utför lossning eller lastning. Det är därför lätt att förstå att området är starkt reglerat. Utöver europeiska normer finns nationella regelverk, vilka i olika utsträckning harmoniserar med varandra. Att vara väl införstådd med dessa regelverk är en förutsättning för alla branschens aktörer.

Kundanpassade lösningar 

Forankra är väl insatt i påbyggarens vardag tack vare långvarigt samarbete med påbyggare av lätta och tunga transportfordon. Tillsammans tar vi fram och utvecklar kvalitetssäkrade lösningar som optimerar lastvolymen, möjliggör transport av temperaturkänsligt gods och som kan skapa flexibilitet i utnyttjandet av lastutrymmet.

 

I vårt sortiment finns produkter som skenor och system för lastförankring, system för dubbla lastplan (Double decking), förstängningsbalkar och godsstöttor, flyttbara isolerväggar för variabla temperaturzoner i kylfordon, samt ett komplett sortiment av lastsäkringsutrustning som normalt levereras med fordonet.

 

För lätta lastfordon (LCV) erbjuder vi marknadens mest innovativa lämlås – Armaton – känd för sin höga kvalitet, tilltalande design och låga vikt. Armaton har även tagit fram ett unikt koncept för ett modulbyggt flaksystem, Armaton Modular Platform.

Double decking

Med dubbla lastplan erhålls högre volymutnyttjande och bättre transportekonomi. 

Säkra kyltransporter

Genom att välja rätt thermo-produkt möjliggörs säkra transporter av frys- och kylvaror samt frostkänsliga produkter.

Armaton – system för LVC

Armaton har utvecklat system för stolpar och lämlås samt det modulbyggda flaksystemet Armaton Modular Platform.

Double decking

Double decking är ett balk-/skensystem, som innebär att man lastar godset i två plan och därmed kan transportera dubbel mängd gods – förutsatt att vikten tillåter det. 

Säkerhet

Den största risken med dubbla lastplan är den ökade risken för vältning. För att minska risken för vältning är det viktigt att se till att tyngdpunkten är så låg som möjligt. Detta kräver att föraren känner eller på ett riktigt sätt kan uppskatta lastens vikt, annars är risken för överlast stor. 


Vid lastning är det viktigt att det övre planet lastas först och vid lossning ska godset på nedre planet ska lossas först. Detta kan ibland leda till att man, när det undre planet är tömt, tvingas lasta om för att få ned tyngdpunkten till en acceptabel nivå. Undvik att köra med last på det övre planet om det undre planet inte är fullastat.


Vid lastsäkring på lastbärare med dubbla lastplan gäller samma regler som vid lastsäkring av ett plan, dvs. att allt gods säkras så att det inte kan tippa eller glida. Godset ska vara förstängt fram, bak och åt sidorna. Säkringen ska tåla hela lastvikten framåt och halva lastvikten bakåt och i sidled.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön vid lastning och lossning är inte den bästa, eftersom ståhöjden på flaket är begränsad. Ett sätt att förbättra arbetsmiljön är att bilen eller släpet förses med höj- och sänkbart tak. För att undvika riskerna vid själva hanterandet av det manuella dubbla lastplanssystemet kan man använda långa takskenor när bommarna ska parkeras i taket. Med långa takskenor kan operatören stå kvar på golvet och sätta i/ta ur bommen ur skenan på ett säkert och snabbt sätt.

 

En annan arbetsmiljörisk är ljudnivån. Ett Double decking system utgörs av rörliga metalldelar, vilket ger en hög ljudnivå. För att reducera ljudet så har Forankra utvecklat ett Double decking system, som är Piek-certifierat i linje med EU direktiv 2003/10 / EC 20030206. Det innebär att systemet håller sig under en ljudnivå om 60dB. 

 

För bättre glid och minskad ljudnivå rekommenderas även att vägg- och takskenor smörjs med t.ex. Lithium fettspray eller, om det ska vara livsmedelsgodkänt, Würths livsmedelssprayolja (0893 1071-c/s).

Läs mer om Double decking:

Regelverk för fordonspåbyggnad

Fordonspåbyggnad är hårt reglerat av både europeiska normer samt lokala regelverk. Regelverken är framtagna för att minimera bristfälliga påbyggnader och konstruktioner, som kan äventyra säkerheten på våra vägar. 

Bra att känna till

Med Forankra som din partner kan du vara säker på att produkterna är tillverkade enligt gällande lagstiftning och standarder.

 

Våra experter är tillgängliga för frågor och rekommendationer samt för att föreslå lösningar anpassade till dina behov.  

Våra tjänster

Forankra erbjuder flera tjänster för fordonspåbyggnad:


• Utbildning i lastsäkring och lastoptimering
• Rådgivning
• Anpassade produkter och lösningar

• Regelverk och dokumentation

Kontakta oss!

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att diskutera vilka lösningar, som är lämpliga för just dina behov.

Till Kontaktsida
Michael NilssonKAM Påbyggare & Thermoprodukter042-16 90 84
Niklas PålssonKAM Åkerier & Thermoprodukter042-16 90 83