Rundsling med sidsöm är lite tajtare och styvare jämfört med rundsling utan sidsöm, vilket kan vara till fördel om man ska trä slingan under en last eller pall. Rundsling med sidsöm används oftast separat, men kan vid behov kombineras med kättingkomponenter klass 8. Mjuka lyftredskap har låg egenvikt i förhållande till sin bärighet samt mjuk anläggningsyta mot godset, dvs. de skadar inte godset. Redskapen har mycket flexibelt användningsområde, eftersom de kan kopplas runt lasten på olika sätt.