Lösningar för bärgning

Bärgning är ett område som är utmanande och krävande på flera sätt. Många situationer kräver unika insatser och ofta är de krafter som kommer i rörelse svåra att uppskatta.
Det kan t.ex vara väldigt svårt att bedöma hur mycket kraft det behövs på vinschen för att få loss ett fordon eller ekipage som sitter fast av olika skäl. Detta ställer höga krav på den bärgningsutrustning och bärgningsbil som används. 

 

Forankra har tagit fasta på detta och därför tagit fram ett bärgningssortiment som dels underlättar det dagliga arbetet för bärgare, dels ska göra det så säkert för användaren som möjligt. Vi har därför samma höga säkerhetsfaktor på våra bärgningsredskap som för vanliga lyftredskap. I bärgningssortimentet ingår även utrustning för lastsäkring, som används för att säkertställa trygg transport av det fordon som är bärgat.

 

Vi på Forankra arbetar aktivt med utveckling av såväl utrustning som regelverk, vilket innebär att vår utrustning tillverkas och märks enligt kraven i TSFS 2017:25 – för din trygghet.

 

Läs mer om vårt sortiment för Bärgning här!

Vilka metoder och produkter används vid bärgning?

Dra upp fordon som ska bärgas

I tolkningen av Europeiska Maskindirektivet (som sätter lägsta nivån för säkerhet och hälsa kring maskiner där bl.a lyftutrustning ingår) nämns att ett drag på marken, där godset inte kommer att stå kvar om dragkrafter försvinner, ska ses som ett lyft i det sluttande planet.

 

Vi på Forankra har tagit fasta på detta och jämställer därför bärgning med ”markbundet lyft”.  Utrustningen för bärgning är av den anledningen märkt med WLL och är tillverkad med samma höga säkerhet som för vanliga lyftprodukter. Utrustningen får dock mycket stryk varför denna utrustning aldrig ska användas för vanligt lyft där godset lämnar marken!

 

Till varje produkt medföljer en bruksanvisning där du får hjälp med bland annat vinklars påverkan på utrustningens kapacitet.

Lastsäkra fordon som har bärgats

För nästa steg – bortforsling av fordon som har bärgats – har Forankra ett brett sortiment av utrustning för lastsäkring. Detta skede är att betrakta som en vanlig transport och kraven i Transportstyrelsens föreskrift 2017:25 ska uppfyllas. Här går du på produkter med uppgifter om LC och STF.

 

Forankras sortimentet inom lastsäkring täcker allt från ”vanlig” lastsäkringsutrustning till specialdesignad utrustning. Inom området Bärgning hittar du utrustning med inriktning på säkring av hjulfordon.

 

Till din hjälp med val och dimensionering av lämplig utrustning kan du läsa Forankras "Lathund för Lastsäkring", men även guiden TYA branschnorm har exempel på hur du kan göra.

Rekommenderade produktgrupper för bärgning (drag och lastsäkring):

Bärgningsredskap mjuka

Bärgningsredskap hårda

Hjulsurrningar, låsstroppar

 

Standardsurrningar, långdelar, kortdelar

 

Mjuka lyftredskap, rundsling, bandsling

Lyftkomponenter klass 8, krokar mm

För din säkerhet

• Tvåpartiga bärgningsredskap bygger på en jämn belastning av bägge parter (ben) i redskapet.

Om kopplingen innebär att den ena parten får hela eller större delen av belastningen kan kapaciteten minska väsentligt jämfört med värdet på märkbrickan!

Titta i bruksanvisningen för att se hur du ska beräkna kapaciteten på redskapet. 

 

• En knut på ett band eller koppling band i band kan minska styrkan med mer än 50% och får därför inte förekomma!

 

• Se till att bärgningsbilen är försedd med bra utrustning av god kvalitet, som gör att du kan lösa de flesta situationer inom bärgning – dvs. både drag och lastsäkring. 

Olika typer av redskap för bärgning och drag

I vår breda kategori av bärgnings- och dragredskap erbjuder vi olika lösningar för både skonsam och robust fordonsförflyttning. Vårt sortiment omfattar mjuka bärgningsredskap tillverkade av högkvalitativ polyester för skonsam transport samt hårda bärgningsredskap med med starka kättingar för krävande bärgningsbehov. 

 

Våra mjuka bärgningsredskap av högkvalitativt polyesterband är utformade för att minimera skador och maximera effektiviteten vid bärgning samtidigt som de upprätthåller högsta standarder för hållbarhet och pålitlighet.

Bland hårda bärgningsredskap ingår olika typer av bärgarkätting, som är designade för att klara tunga belastningar och utmanande förhållanden samt möjliggöra en hållbar och effektiv metod för fordonsbärgning.

 

Bärgarlyftmatta är ett mjukt bärgningsredskap, som är framtagen för att underlätta stora bärgningsarbeten som kräver extra kraft. Med dessa mattor fördelas kraften jämnt över en stor yta för att undvika att skada de objekt som bärgas. Bärgarlyftmattor är tillverkade av slitstarkt material och är utformade för att klara av de hårdaste miljöer.

 

I samband med transport av det bärgade fordonet används ofta olika typer av hjulsurrningar eller olika kombinationer av band (kortdel / långdel), låsstroppar, bandsling och krokar.

Classic Hjulsurrning

Hjulsurrningsgrimma, ändlös

Långdelar med låsstropp

 Bandsling med dubbelkrokar

Kontakta oss!

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att diskutera vilka lösningar, som är lämpliga för just dina behov.

Till Kontaktsida
Mårten CederKAM Återförsäljare, Industri0322-66 78 07

Produktexempel för bärgning och bärgningsbil: