Surrningsfästen / Surrningsöglor är fastmonterade på lastbäraren och utgör lastsäkringsutrustningen fästpunkter.
Kraven på surrningsfästen är omfattande och mer information om regelverk för surrningsfästen, hittar du här.