Spärrstång / Spärrbalk används för förstängning i små och medelstora lastbilsskåp och fästs horisontellt eller vertikalt i skåpets skensystem.

Säkringsbalkar används för förstängning i kapellbilar eller i öppna flak. Säkringsbalken fästs horisontellt mellan de längsgående kapellbrädorna eller lämsidorna och hålls på plats av den fjäderbelastade klämman.