Lastsäkring för sjötransporter

Naturens krafter kan medföra stora påkänningar på gods transporterat på fartyg. Dessa krafter kan ofta påverka lasten under lång tid. Det ställer stora krav på korrekt utförd lastsäkring. Lastförskjutning av gods, eller förskjutning av last i containers, kan skapa kedjereaktioner som kan medföra stor risk för såväl fartyg som besättning. Värdet av skadat gods under sjötransport uppgår enligt maritima försäkringsbolag till otroliga 500 miljarder USD årligen, dvs i paritet med Sveriges BMP.

Regelverk för sjöfart

Av alla internationella överenskommelser som behandlar maritim säkerhet, är den allra viktigaste "International Convention for the Safety of Life at Sea", mer känd som SOLAS. Denna överenskommelse täcker en stor del av de åtgärder som syftar till att förbättra säkerheten ombord. Fördragsslutande stater är de länder som är medlemmar i IMO. En överenskommelse publicerad av IMO är lag i det land och på de fartyg som bär de fördragsslutande staternas flagg. För mer information om IMO:s koder, resolutioner och "guidelines" se information på Mariterm.se.

 

Läs mer om Regelverk för sjöfart.

Lastsäkring på fartyg kräver specialanpassade produkter

På fartyg hanteras många olika laster – från mycket tungt eller skrymmande gods, till gods i någon typ av lastbärare som container, containerflak, trailer eller fordon. Lastsäkring på fartyg spänner därför över ett mycket brett område och kräver specialanpassad utrustning.

 

I Forankras sortiment av sjöfartssurrningar ingår bl.a Superlash™, som är ett system av sjöfartssurrningar speciellt framtaget för däcktimmersurrning (Superlash 99™) och trailersurrning för RoRo-fartyg (Superlash 98™). Vi tillhandahåller även Cordstraps unika lösningar för lastsäkring i containers.

 

För mer information hänvisar vi till "Lastsäkring i Container - One Way Securing"

Rekommenderade produktgrupper för sjötransporter:

Sjöfartssurrningar

Engångsband

Engångslås

Lastsakringskuddar

Spännverktyg

Absorbenter

Bra att känna till

Med Forankra som din partner kan du vara säker på att produkterna är tillverkade enligt gällande lagstiftning och standarder.

 

Våra experter är tillgängliga för frågor och rekommendationer samt för att föreslå säkra lastsäkringslösningar anpassade till dina behov.  

Våra tjänster

Forankra erbjuder flera tjänster inom lastsäkring för sjötransporter:

 

• Utbildning i lastsäkring
• Rådgivning
• Kundanpassade produkter och lösningar

• Regelverk och dokumentation

Kontakta oss!

All lastsäkring till sjöss måste bedömas utifrån sina speciella förutsättningar.  Kontakta oss gärna för rådgivning.

Till Kontaktsida
Fredrik HildingsonKAM Industri0322-66 78 06
Mats StaffasTeknisk produkt- och compliance specialist0322-66 78 04