Säkrar allt gods i rörelse

Gods för stora värden transporteras och hanteras dagligen över hela världen. Den viktigaste gemensamma faktorn i dessa olika situationer är säkerhet – säkerhet för godset och för hanterande personal.

 

Forankra erbjuder kvalitetssäkrade produkter och lösningar inom lastsäkring, lastoptimering och lyft för alla typer av lastbärare och transportslag. Med vår expertis och erfarenhet hjälper vi våra kunder att göra godshantering säkrare, effektivare och mer lönsam – genom hela logistikkedjan. Det är på så sätt vi kan leva upp till vårt motto "Säkrar allt gods i rörelse". 

Med kunden i fokus

Vårt åtagande handlar om säkerhet och om att göra saker på "rätt sätt”. Att följa lagar och direktiv, att arbeta i styrda processer som säkerställer varje litet steg på vägen, att stå för kunnande och hög kompetens är därför viktiga komponenter i detta arbete.

Här är några exempel:

• Tack vare en egen konstruktionsavdelning kan vi utveckla nya produkter och lösningar – ofta tillsammans med våra kunder – vilket även resulterat i flera patent.

•  Vi utvecklar ständigt våra digitala plattformar i syfte att effektivisera flöden och transaktioner samt för att sprida kunskap inom vårt område.

• Vårt fokus på hög tillgänglighet handlar om pålitlig lagerkapacitet, leverans och service samt om att tillhandahålla ett kvalitetssäkrat produktsortiment, som uppfyller gällande regelverk och standarder.

• Vårt fokus på hög tillgänglighet handlar om pålitlig lagerkapacitet, leverans och service samt om att tillhandahålla ett kvalitetssäkrat produktsortiment, som uppfyller gällande regelverk och standarder.

• Vi deltar aktivt i flera kommittéer där morgondagens regelverk och förordningar skapas.

• Vi har stort engagemang i hållbarhetsfrågor och strävar långsiktigt mot full cirkularitet.

Rådgivning 

Med vår expertis inom såväl praktiskt handhavande som inom gällande normer och krav kan vi förse våra kunder med råd och rekommendationer inom lastsäkring, lastoptimering och säkra lyft. Vi hjälper till att beräkna och dimensionera dina lastsäkringar, men är också en partner när du vill hitta rätt lastsäkringslösning eller lyftutrustning för din unika situation. 

Utbildning

Vi genomför kundanpassade utbildningar i lastsäkring och säkra lyft där innehållet anpassas efter kundens önskemål.

 

Utbildningarna kan genomföras i våra lokaler, på plats hos kund eller digitalt. Kontakta oss för att diskutera en utbildning anpassad efter er verklighet.

Produktutveckling, tester

Tack vare egen produktion och konstruktionsavdelning har vi en unik flexibilitet och möjlighet att utveckla och tillhandahålla kundanpassade produkter och lösningar.

 

I vårt testcenter kan vi genomföra tester av material, produkter och applikationer för att säkerställa att de uppfyller ställda krav och funktionalitet.

Vi utför även certifieringar och revisioner. 

Kontakta oss!

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att diskutera vilka lösningar, som är lämpliga för just dina behov.

Till Kontaktsida