Märkning av lyftutrustning

Lyftredskap tillverkade efter första januari 1995 ska vara CE-märkta. CE-märket är ett bevis på att redskapet uppfyller EU:s maskindirektiv. Därutöver krävs korrekt dokumentation såsom bruksanvisning, överensstämmelsedeklaration (DoC) och i förekommande fall certifikat.

Märkning på mjuka lyftredskap

Mjuka lyftredskap ska ha en etikett, som bland annat anger kapacitet (WLL) och arbetslängd (EWL) på redskapet.

Märkning av kättingredskap

Kättingredskapet ska förses med märkbricka, som anger lyftklass, dimension samt om den är avsedd för flera parter.

Märkbricka för kättingredskap

Etikett för mjuka lyftredskap

Ordlista för lyftprodukter

Lyftvinkel

Vid säkra lyft är det alltid viktigt att beakta lyftvinkeln (toppvinkeln) på hela lyftredskapet, så att den inte överstiger 120°. Arbetsvinkeln (vinkeln mot lodlinjen) får i motsvarande fall inte överstiga 60°. 

WLL (Maxlast)

WLL anger ett lyftredskaps maximala arbetslast.

EWL (Effektiv arbetslängd)

EWL anger den faktiska arbetslängden du kan nyttja på lyftredskapet. På ett bandsling eller rundsling innebär det halva omkretsen.

 

Arbetsvinkel 45°, Lyftvinkel 90°

Arbetsvinkel 60°, Lyftvinkel 120°

EWL – effektiv arbetslängd

LATHUND FÖR SÄKRA LYFT

Vi har tagit fram en egen lathund för säkra lyft, där vi samlat information som är viktig att känna till för att säkerställa säkra lyftsituationer.