Med vikbara thermoväggar möjliggörs säker transport av frys- och kylvaror eller frostkänsliga produkter.