ATD-ATD-F är ett av Forankras double decking system. Double decking är ett balk-/skensystem, som innebär att man lastar godset i två plan istället för gods på gods. På så sätt minskas risken för skador på godset och en mer kostnadseffektiv lösning erhålls, eftersom man kan transportera dubbel mängd gods.