Surrningsfästen och surrningsöglor

Surrningsfästen, eller surrningsöglor, måste klara kraften i den tänkta lastsurrningen som ska kopplas till fästet. Till skillnad mot lös lastsäkringsutrustning är fästet en integrerad del av lastbäraren (t.ex fordonet) varför kapaciteten måste fastställas av den som ansvarar för monteringen på aktuell lastbärare, t.ex påbyggaren. Skruvförband, svetsfog, etc, men även lastbärarens omkringliggande konstruktion, påverkar kapaciteten.

 

Surrningsfästet ska klara belastning i den avsedda riktningen samt att denna riktning tydligt ska anges. Är det ett fäste för generellt bruk där riktningarna kan variera ska kapaciteten uppges för alla tänkbara riktningar, oftast anges då lägsta värdet.

Regelverk för surrningsfästen och surrningsöglor

I den svenska föreskriften TSFS 20017:25, men även i det europeiska direktivet 2014/47/EU, hänvisas det till den europeiska standarden EN 12640. Denna standard anger minsta kapacitet för surrningsfästen beroende på GVM (bruttovikt) samt hur många och hur tätt surrningsfästen ska placeras samt hur märkskylt ska vara utformad. Standarden säger också att konstruktören/byggaren av fordonet ska typ-godkänna lastbäraren inklusive test av lastsäkringspunkterna. Denna standard gäller främst för ”vanliga” fordon. Specialfordon avsedda för särskild last kan avvika.

Standard EN 12640

Standard EN 12640 anger att lastsurrningsfästen i viloläge (när de inte används) ska vara under golvytan eller innanför väggytan. Detta villkor gör att ett flertal surrningsfästen faller utanför standarden och därför ej fullt ut kan anges motsvara den samma. Vidare ska surrningsfästena kunna motstå en kraft motsvarande 1,25 x LC utan att deformation uppstår, som inverkar på funktionen. LC värdet ska motsvaras för alla riktningar.

• Ett surrningsfäste vars beskrivning på vår hemsida ej uppger EN 12640 är inte testat enligt denna standard. LC-värdet kan därför avvika i en eller flera riktningar.

• Ett surrningsfäste vars beskrivning på vår hemsida uppger EN 12640(*) är testat enligt denna standard, men avviker genom att inte vara nersänkt/infällt.

• Kapacitetsenheten MSL används inom sjöfarten.

Lathund för lastsäkring

Forankra har tagit fram en egen surrningsguide ”Lathund för lastsäkring”, där vi beskriver olika metoder för säkring av last inom väg- och sjötransport.