Container-waves,1200x350

Lastsäkring i containers – One Way Securing

Användning av containers som lastbärare ökar konstant. Med en container minskas risken att godset rör sig, eftersom det kan förstängas mot containerns stabila sidor. Lastförskjutning kan orsaka skador på godset och i värsta fall utlösa kedjereaktioner, som sätter såväl fartyg som besättning i fara. Förskjutet gods kan orsaka svåra personskador vid urlastning om det faller ut då dörrarna öppnas.

Utöver masskrafter är fukt ett stort problem, vilket kan medföra rost, mögel, och skadat emballage. Hela 10% av transportskador i containers är fuktrelaterade.

Försäkringsbolag och kontrollerande myndigheter uppskattar att minst hälften av alla containers har bristfälligt lastsäkring. Värdet av relaterade godsskador uppskattas till hisnande 500 miljarder USD årligen. Varför ser det ut så när god lastsäkring är en mycket lönsam investering och billig försäkring? Troligen är bristande kunskap huvudproblemet, men även en alltför snäv syn på kostnader för lastning och surrning som inte bedöms utifrån ett helhetsperspektiv. Förr eller senare dyker kostnaderna upp någon annanstans.

För lastsäkring i containers finns ett antal regelverk, beroende på transportslag. Vid intermodala transporter skall respektive transportslags regelverk följas. IMO:s "CTU code of practice" är den mest centrala. För Farligt Gods finns speciella regler. För mer detaljerad information hänvisar vi till Mariterms hemsida.

Forankra har lång erfarenhet av lastsäkring i containers och vi har ett brett sortiment som är anpassat för alla typer av lastsäkringsapplikationer. Våra lösningar uppfyller kraven som är ställda i CTU-koden och AAR. Forankra representerar även Cordstrap i Sverige och deras unika lösningar för lastsäkring i containers – lösningar som även underlättar arbetet och gör det snabbt och effektivt.

One Way Securing (OWS)

One Way Securing består av en kombination av olika produkter som tillsammans skapar önskad engångslastsäkring i containers. Utöver spännband och lås ingår även kantskydd, friktionsmaterial, absorbenter och luftkuddar samt diverse tillbehör.

I vårt sortiment finns ett stort utbud relevanta produkter och verktyg för lastsäkring i containers. Tänk på att godset måste stuvas korrekt och att lastsäkringsmaterialet måste samverka, vilket kräver god kunskap. Kontakta gärna Forankra för råd och rekommendationer.

Bra att känna till

Det finns olika regelverk för lastsäkring i containers. Kontakta oss gärna för att diskutera hur du ska säkra ditt gods på bästa sätt.

Tjänster

Forankra erbjuder flera tjänster inom lastsäkring i containers/One Way Securing:

  • Utbildning i lastsäkring
  • Rådgivning
  • Kundanpassade produkter och lösningar

Exempel på produkter som används inom One Way Securing

Det finns många olika produkter, som används vid engångslastsäkring i containers. Nedan visas ett urval av sådana produkter. Klicka på aktuell produkt för mer information och för att se vilka ytterligare produkter som finns inom produktkategorin.

KONTAKTA VÅRA EXPERTER

Fredrik Hildingson

Ansvarig Teknik, Kvalitet och Last/Lyft

Mats Staffas

Teknisk produkt- och compliance specialist

Regelverk för lastsäkring i containers

 

org-std-road_sv-2

container_styrka_sv-1

Gör rätt från början

8sid-one_way_secure_201600504-11

Genom att lastsäkra på rätt sätt från början undviker du att godset förskjuts under transporten. Kontakta gärna våra experter för råd och rekommendationer.

Produkter att lita på

cornerlash-plug-and-play-elements

Cornerlash är en produkt speciellt framtagen för lastsäkring av tung gods i containers (upp till 30 ton). CornerLash löser problemet med svaga surrningsfästen genom att man utnyttjar den starkaste punkten i containern – hörnstolparna – för att uppnå optimal säkerhet. Cornerlash används tillsammans med engångsband och engångslås.

One Way Securing

img_4508

One Way Securing består av en kombination av flera olika produkter, som tillsammans skapar önskad lastsäkringslösning i en container. Utöver spännband och lås ingår även kantskydd, friktionsmaterial, absorbenter och luftkuddar samt diverse tillbehör.

 

Undvik fuktskador

container_absorpole_lowres_2014-03-27_1

Alla containers innehåller fukt när de lastas och mer bildas under transporten. Genom att använda sig av absorbenter kan man förhindra ackumulering av fukt i luften till nivåer där det kan orsaka skador på godset.

Undvik olyckor vid öppning av containerdörrar

Säkerhetsband för container 120cm | Bredd: 50mm | Brott: 8000daN | Färg: Orange
En av de vanligaste olyckorna vid containerhantering är när dörrarna är utsatta för hårt tryck och flyger upp när containern öppnas. Med Forankras specialsydda säkerhetsband, som fästs i containerdörrarna innan de öppnas, kan detta undvikas.

Förslut containern före transport

Bultsigill

Skydda ditt gods från inkräktare genom att försluta containern med Forankras bultsigill före transport.