PKÖ-plomber i metall används tillsammans med PP-band och PET-band i samband med palletering och buntning av gods.