Knowhow_Katting,1230x450

Kätting för lastsäkring och lyft

Kätting finns i flera klasser (se tabell) och standarder där valet oftast avgörs av användningsområde. De vanligaste standarderna är DIN och SMS samt klass 8 och klass 10 (G80 och G100).
Det är viktigt att kättingen hanteras på rätt sätt vid användning och att man regelbundet kontrollerar deformation och förslitning.

Att tänka på vid hantering av kätting

  • Lyft eller lastsäkra endast med för ändamålet klassad kätting
  • Använd förkortningskrok vid förkortning av kättingKnutar får ej förekomma
  • Skydda mot skarpa hörn med lämpliga mellanlägg
  • Får ej värmebehandlas
  • Undvik alltid ryck vid belastning
  • Belasta aldrig en krok i spetsen. Lasten ska alltid ligga i botten på kroken
  • De olika komponenterna ska alltid röra sig fritt i belastningens riktning

Kontrollera detta regelbundet

  • Kättingen ska bytas ut då tecken på permanent förlängning, deformation, sprickor eller annan anvisning förekommer
  • Förslitning på kätting mätt i 2 vinkelräta riktningar får högst uppgå till 10% av ursprunglig dimension
  • I övrigt hänvisas till gällande standarder och normer

Definitioner

Provkraft (MPF)
Den kraft med vilken ett redskap eller komponent, som ska provbelastas, belastas före leverans. Kraften varierar beroende på produkt och styrande standard och är vanligtvis 1,25-2,5 gånger högre än tillåten maxlast (WLL).

Brottkraft (MBF)
Den kraft då kättingen brister vid förstörande provning.

Total brottförlängning
Mått på total längdökning av provämne till brott uttryckt i %.

Maxlast (WLL)
Redskapets/produktens maximala arbetslast.

Säkerhetsfaktor (SF)
Förhållandet mellan brottkraft och maxlast för ett material.

Handelskätting (kätting klass 2)

Kätting klass 2 är en vanlig och oftast förzinkad kätting, som vanligtvis hittas i järnhandeln. Denna kätting får inte användas till lastsäkring eller lyft. Den följer oftast DIN-standarder i storlek men även SMS-mått förekommer. Den rostfria kätting du finner i handeln är oftast av klass 2 kvalitet.

Kätting klass 8 och 10

Klass 8 kätting är godkänd för såväl lastsäkring enligt EN 12195-3 samt för kättinglyftredskap enligt EN 818-4. En lång länk utsätts för stor brytkraft över en t ex en kant. Därför är endast kortlänkad kätting godkänd i dessa standarder med ett undantag – långlänkad kätting. Långlänkad kätting får användas för lastsäkring av rundvirkestransporter, då i dimensionerna 6, 9 och 11 mm.

Klass 10 är en starkare kvalitet som även den används för lastsäkring och lyft. Måtten är enligt klass 8 men styrkan är 25% högre för klass 10 jämfört med klass 8.

Kemikalier

Kätting i klass 8 och klass 10 får ej användas i kontakt med syror eller andra aggressiva kemikalier. Redskapet får inte heller utsättas för varmförzinkning.

Kätting klass Ytbehandling Typ Användningsområde
2 * Förzinkad
Rostfritt
KL
HL
LL
Lantbruk, förankring, diverse
Lantbruk, förankring, diverse
8 Svart KL
LL
Lyftredskap, surrning
10 Blå KL Lyftredskap, surrning

* Kallas ibland för handelskätting i förzinkat utförande

Lathund för säkra lyft

Forankra har tagit fram en egen ”Lathund för säkra lyft”, där vi samlat information som är viktig att känna till för att säkerställa säkra lyftsituationer.
Klicka här för att läsa och ladda ner Lathund för säkra lyft.

DELA