IMG_9347,1230x450

Mjuka lyftredskap

Rundsling, bandsling och bandstroppar brukas till största delen utan att kombineras med andra lyftkomponenter, men kan vid behov med fördel kombineras med klass 8, klass 10 eller andra godkända lyftkomponenter. Mjuka lyftredskap har låg egenvikt i förhållande till sin bärighet samt mjuk anliggningsyta mot godset, d.v.s skadar inte godset. Redskapen är mycket flexibla då de kan kopplas runt lasten på många olika sätt. Mjuka lyftredskap tillverkade enligt EN 1492-1 och-2 är färgkodade för sin maximala arbetslast (WLL).

Rundsling med eller utan söm?

Hos oss hittar du rundsling med eller utan sidsöm. Rundsling med dubbel skyddsduk innebär betydligt högre slitstyrka. Rundsling med sidsöm är lite tajtare och styvare, vilket kan vara till fördel om man skall trä slingan under en last. Det sömlösa rundslinget är generellt lite mjukare och flyter ut lite mer vid anliggningsytan.

CE-märkta lyftsling

Lyftredskap är från och med 1:a januari 1995 CE-märkta. CE-märket är ett bevis på att redskapet uppfyller EU:s maskindirektiv. Användarinstruktion och försäkran om överensstämmelse bifogas varje leverans. Arbetsmiljöverket kontrollerar ute på arbetsplatser märkning och dokumentation av lyftredskap och kan förbjuda och t o m utdöma böter.

Vad är EN 1492-1 och -2?

Rundsling och bandstroppar/bandsling som är märkta med EN 1492-1 eller -2 är tillverkade enligt dessa normer. De är bl.a färgkodade och testade och godkända enligt högt ställda krav. Uppfyller ett redskap dessa normer uppfyller de också maskindirektivet.

Beräkning av arbetslast

Mjuka lyftredskap är färgkodade utifrån den arbetslast (WLL) de är dimensionerade för. WLL reduceras eller ökas beroende på hur slingen appliceras på eller runt godset som skall lyftas. Se nedanstående tabell.

Lathund för säkra lyft

Forankra har tagit fram en egen ”Lathund för säkra lyft”, där vi samlat information som är viktig att känna till för att säkerställa säkra lyftsituationer.
Klicka här för att läsa och ladda ner Lathund för säkra lyft.

Tabell_mjuka-lyft_NY_201810,1140x600

DELA