Lathund för lastsäkring

2019-04-09

Gods för stora värden transporteras dagligen över hela världen, vilket ställer stora krav på att lastsäkringen är anpassad till både gods och lastbärare under hela transportvägen. Brister i lastsäkring kan orsaka stora person- och godsskador och det är därför av största vikt att korrekt lastsäkring används vid varje lastsäkringstillfälle.

För att uppnå rätt lastsäkring krävs både godkända produkter och ett korrekt handhavande av surrningsutrustningen. Forankra har därför tagit fram foldern “Lathund för lastsäkring” där vi samlat information, som är viktig att känna till för att uppnå säkra lastsäkringslösningar.

Ladda ner "Lathund för lastsäkring"

Läs och ladda ner vår ”Lathund för lastsäkring” här!
Du hittar även Lathund för lastsäkring" på sidan Ladda ner.

Du vet väl att:

Forankra AB levererar både standardprodukter och kundanpassade lastsäkringslösningar. Samtliga våra produkter är kvalitetssäkrade och uppfyller alla gällande lagar och myndighetskrav. Vi eftersträvar alltid högsta möjliga kvalitet och är certifierade enligt ISO 9001-2015 och ISO 14001-2015.

Omslag_Lathund_Lastsäkring_2019,312x443