TABELLER FÖR LYFT

Här presenterar vi våra olika typer av tabeller för lyft och lyftkomponenter.
Har du frågor är du alltid välkommen att Kontakta oss.

TABELLER

Beställningsformulär

Lyfttabeller

Tabeller för kätting och lyftkomponenter klass 8 och klass 10.

Mjuka lyft

Tabell för beräkning av arbetslast (WLL) för mjuka lyft.

Beställningsformulär lyftredskap

Beställningsformulär för lyftredskap av kätting klass 8 och klass 10.
Ladda ner dokumentet, fyll i dina önskemål och skicka till oss.