Organisation

Forankra-Gruppen

Forankra AB ingår i Forankra-gruppen, som är en ledande leverantör i Europa av lastsäkrings- och lyftutrustningar för kunder inom väg-, flyg- och sjötransport samt industri- och OEM. Gruppen består av ca 230 anställda i 11 företag. Forankra finns framför allt i Norden, Polen, Frankrike, Spanien och UK. Vi har dessutom partnerskap med företag inom Axel Johnson International – Widni (Finland och Estland) och allsafe (Tyskland, Nederländerna, Italien, Turkiet, Australien, Brasilien och Japan.
För mer information om Forankra-divisionen, klicka här.

En del av Axel Johnson International

Forankra är en del av Axel Johnson International, en global industrigrupp som består av mer än 120 bolag i 28 länder. Axel Johnson International präglas av ett aktivt, långsiktigt ägarskap med ambition att främja förnyelse och skapa tillväxt. Fokus ligger på företag verksamma inom strategiskt utvalda nischmarknader som erbjuder tekniska komponenter och lösningar till industriella processer. Idag har koncernen sex affärsområden där Forankra ingår i Transport Solutions.

För mer information om Axel Johnson International, klicka här.
För mer information om Transport Solutions, klicka här.

Axel Johnson

Vårt moderbolag, Axel Johnson, är en familjeägd koncern, vars affärsidé är att framgångsrikt bygga upp och utveckla lönsamma verksamheter inom handel och tjänster. Bolaget grundades i Sverige 1873 och har i dag 20 000 anställda inom en rad olika affärsområden.
För mer information om Axel Johnson-koncernen, klicka här.

illustration [Konvert]

DELA