Thermo-toppbild,1230x350

Klimatkontroll för transporter av temperaturkänsligt gods

Varför klimatkontroll?

Gods som livsmedel, läkemedel och kemikalier är ofta temperaturkänsliga eller känsliga för temperaturvariationer. Fel temperatur kan leda till stora ekonomiska förluster i form av kassationer av själva godset och inte minst följdkostnader i förlorade affärer och kundrelationer.
Temperaturkänsligt gods kan fraktas i klimatkontrollerade lastbärare, alternativt i vanliga lastbärare om godset i sig är väl isolerat. Val av metod beror naturligtvis på godsets typ, mängd, frekvens, behov av omlastning, samt typ av lastbärare.

Forankras motto är ”Säkrar allt gods i rörelse”. Temperaturkontroll av gods i transport ingår i vårt åtagande. Vi erbjuder olika system av mycket effektiva thermo-huvar för att temperatursäkra pallar, rull-burar och andra typer av gods. Vi har även flexibla system av flyttbara mellanväggar för kylfordon. Med dessa mellanväggar kan olika temperaturzoner skapas på ett snabbt och effektivt sätt, vilket ökar fordonets möjliga fyllnadsgrad.


Thermo-huvar

Forankra erbjuder ett brett sortiment av högeffektivt isolerande thermo-huvar av högsta kvalitet. Vi lagerhåller och kan snabbt leverera huvar för rull-burar och EUR-pall i olika höjder. Utöver våra standardhuvar kan vi kundanpassa huvarnas format efter behov och önskemål.

Med våra högisolerande thermo-huvar kan fryst gods bibehålla önskad temperatur upp till 48 timmar. Materialen uppfyller krav i livsmedelshantering enligt FDA, BGA, och REACH.

COMBITHERM-1226-003,300x329

Användningsområden

Isolerande huvar möjliggör tidsbegränsad transport av temperaturkänsligt gods på vanlig godsbil, men också för att skydda godset vid omlastning eller väntetid på terminal eller vid annan mellanlagring.

Genom användande av thermo-huvar erhålls ett fullgott, kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ till energikrävande kylfordon. Det är inte minst en kostnadseffektiv lösning för kortare distribution av livsmedel i LCV, som nu ökar till följd av internet-handeln.
Transporter av kemikalier, såsom färg och läkemedel, är andra vanliga användningsområden.

Materialegenskaper

Våra huvar tillverkas av COMBI-THERM vars unika isolationsmaterial POLYWOOL® garanterar lång livslängd med bibehållna isolationsegenskaper. Den patenterade fibern har en unik fjädrande Zic-Zac form, vilken inte deformeras under tryck. Fibern återfjädrar alltid och garanterar över tid ett fullt och isolerande luftskikt i materialet. Huvarna kan tillverkas i olika folier beroende på önskade egenskaper.

Våra standardhuvar är tillverkade i en metallfolie, som har mycket goda reflekterande egenskaper samtidigt som den är mycket tålig mot nötning och rivning. Hela 90% av solens strålningsenergi reflekteras av detta material.  Folien kombinerar med andra ord ett utmärkt strålningsskydd med mycket goda mekaniska egenskaper. Isolationsmaterialet utgörs av 300gram/m2 POLYWOOL®.

POLYWOOL,300x329

Mellanväggar för uppdelning av temperaturzoner i kylfordon

För kylbilar erbjuder vi ett antal system för uppdelning av transportutrymmet i olika temperaturzoner. Frysta varor och kylvaror kan då transporteras på samma bil, vilket ökar flexibilitet och fyllnadsgrad, vilket spar såväl pengar som miljö.

Thermo-väggar finns i olika utföranden; allt från våra patenterade hårda väggar som enkelt appliceras och låses med hjälp av gasfjädrar, semihårda väggar som enkelt kläms fast mot skåpet, samt lätthanterliga mjuka väggar som appliceras med hjälp av godsstöttor. Valet avgörs ofta utifrån varje enskilt transportbehov. Alla väggar är enkla att hantera och chauffören själv enkelt och snabbt ändra zonerna efter behov.

Kontakta oss gärna för vägledning och råd.

thermocurtain_blue_handtag
Mjuk thermovägg

280110141,500x500
Semi-hård thermovägg

280110047,500x500
Hård thermovägg

Bra att känna till

Det finns många typer av temperaturkänsligt gods. Genom att använda sig av lämpliga thermo-produkter kan man förhindra oönskade temperaturförändringar, som kan orsaka skador på godset i samband med transporter och mellanlagring.

Tjänster

Forankra erbjuder flera tjänster inom temperatursäkring av gods vid transporter:

  • Utbildning
  • Rådgivning
  • Kundanpassade produkter och lösningar

Exempel på thermo-produkter som används för temperatursäkring av gods vid transporter

Det finns många olika produkter, som används vid temperatursäkring av gods vid transporter, omlastning eller mellanlagring. Nedan visas ett urval av sådana produkter. Klicka på aktuell produkt för mer information och för att se vilka ytterligare produkter som finns inom produktkategorin.

Kontakta våra experter

Michael Nilsson

KAM Påbyggare & Thermoprodukter

Niklas Pålsson

KAM Åkerier & Thermoprodukter

Fakta om Värmeöverföring

Värmeöverföring är transport av värmeenergi som sker pga. temperaturskillnader mellan två olika kroppar. Värmeöverföringen sker genom ledning, konvektion och strålning.
Värmeledning sker främst i fasta material och beror på att en temperaturgradient jämnas ut. Konvektion sker på grund av rörelsen hos en fluid, som också omfördelar värme. Vid konvektion är alltid åtminstone en fas en fluid. Strålning förekommer oavsett om mediernas fas är gas, vätska eller fast och behöver inget transporterande medium.

Thermoväggar ger flexibilitet

Safecold_mellanvagg

Användande av thermo-väggar möjliggör hantering av gods som kräver jämn och bibehållen temperatur under hela transporten. Det finns ett stort urval av thermo-väggar, som kan anpassas efter lastbärare och kylbehov. Kontakta oss gärna för att diskutera, vilken lösning som är bäst för dig.

Thermo pallhuvar - Tips före användning

Pallhuven har mycket goda isolerande egenskaper, men för att undvika värmeledning genom konvektion måste luftflödet genom pallens botten förhindras. Detta görs enkelt genom att först lägga ett isolerande skikt i pallens botten innan godset ställs på pallen. Ofta räcker det med en wellpapp skiva. Mer optimalt är en bottenduk av samma isolermaterial som pallhuven själv. Detta stoppar luftflödet, som annars fungerar som en termisk pump. Det är även viktigt att huven sitter så tätt mot godset som möjligt för att undvika luftfickor inne i pallen.