_68A8393_farg,1230x450

Tjänster inom lastsäkring

Forankra har ett stort kunnande och erfarenhet inom lastsäkring och lastoptimering. I nära samarbete med våra kunder hjälper vi till att ta fram säkra och kostnadseffektiva lösningar anpassade till kundens verksamhet.

Hur kan vi hjälpa dig?

Rådgivning och rekommendationer

Med vår expertis inom såväl praktiskt handhavande som inom gällande normer och krav kan vi förse våra kunder med råd och rekommendationer inom lastsäkring och lastoptimering. Vi hjälper till att beräkna och dimensionera dina lastsäkringar, men är också en partner när du vill hitta rätt lastsäkringslösning för din unika situation. Inget uppdrag är för stort för oss!

Kundanpassad produktutveckling och tester

Tack vare egen produktion har vi en unik flexibilitet och möjlighet att utveckla och tillhandahålla kundanpassade produkter och lösningar. I vårt testcenter kan vi genomföra tester av material, produkter och applikationer för att säkerställa att de uppfyller ställda krav och funktionalitet innan de kommer ut på marknaden. Samtliga produkter, som vi levererar och utvecklar, är kvalitetssäkrade och uppfyller gällande lagar och normer.
Vi eftersträvar alltid högsta möjliga kvalitet och är certifierade enligt SS-EN ISO 9001-2008.

Kundanpassade utbildningar

Vi genomför kundanpassade utbildningar i lastsäkring där innehållet anpassas efter kundens önskemål. Utbildningarna kan genomföras i våra lokaler eller på plats hos kund. Kontakta oss så tar vi fram en utbildning anpassad efter er verklighet!

DELA