Forankras breda sortiment av lyftkomponenter för klass 8 inkluderar flera olika typer av krokar (säkerhetskrokar, spärrkrokar, förkortningskrokar), kopplingslänkar, toppöglor, lyftkätting samt rundslingskrokar.