Sjöfartssurrningar är speciellt anpassade till de stora utmaningar, som ställs på lastsäkring till sjöss. I vårt sortiment ingår t.ex Superlash™, som är ett system av sjöfartssurrningar speciellt framtaget för däcktimmersurrning (Superlash 99™).