Tenmet 500

Tenmet 800 är ett mätinstrument som ger dig kontroll på åtdragningskraften i dina spännband. Tenmet 800 kan mäta inspänningskrafter upp till 500 daN för bandbredd max 50 mm. Industrin och samhället drabbas årligen av stora kostnader på grund av att gods under transport inte säkras på ett säkert sätt. Ett av de vanligaste sätten att surra fast transporterat gods är med hjälp av ett spännband och en vinsch. Beroende på åtkomlighet, armstyrka och mängden band i vinschen, kan åtdragningskraften i ett spännband variera med upp till 50%. Någon enkel, billig och säker metod att mäta åtdragningskraften i ett sådant surrningsband har inte funnits tidigare, men med Tenmet 500 kan chaufförer nu på ett snabbt och enkelt sätt kontrollera och säkerställa att spännbanden har rätt åtdragningskraft och därmed säkra sina transporter. Genom att spänna fast mätaren på spännbandet och därefter föra ner spännaren till sitt ändstopp, så kan bandets verkliga åtdragningskraft avläsas. Mätningen är enkel att utföra och tar bara några sekunder. Tenmet används av den svenska polisen och tullen.
Läs mer
Artikelnummer:
270510019
EAN:
7393347050344
Beskrivning:
Tenmet 500 | Mätare för inspänningskraft | Bandbredd 50mm | Max STF 500 daN

    Beskrivning

    Tenmet 800 är ett mätinstrument som ger dig kontroll på åtdragningskraften i dina spännband. Tenmet 800 kan mäta inspänningskrafter upp till 500 daN för bandbredd max 50 mm. Industrin och samhället drabbas årligen av stora kostnader på grund av att gods under transport inte säkras på ett säkert sätt. Ett av de vanligaste sätten att surra fast transporterat gods är med hjälp av ett spännband och en vinsch. Beroende på åtkomlighet, armstyrka och mängden band i vinschen, kan åtdragningskraften i ett spännband variera med upp till 50%. Någon enkel, billig och säker metod att mäta åtdragningskraften i ett sådant surrningsband har inte funnits tidigare, men med Tenmet 500 kan chaufförer nu på ett snabbt och enkelt sätt kontrollera och säkerställa att spännbanden har rätt åtdragningskraft och därmed säkra sina transporter. Genom att spänna fast mätaren på spännbandet och därefter föra ner spännaren till sitt ändstopp, så kan bandets verkliga åtdragningskraft avläsas. Mätningen är enkel att utföra och tar bara några sekunder. Tenmet används av den svenska polisen och tullen.