Givande möten med bärgare från hela landet!

2021-09-09

När Viking Academy i veckan anordnande utbildning i bärgningsteknik för bärgare från hela landet, så fick Forankra möjlighet att delta på en mini-mässa i dess anslutning.

På plats utanför Söderhamn fick våra experter möjlighet att diskutera och demonstrera rätt utrustning för lastsäkring och säkra lyft utifrån en bärgares perspektiv och behov.

Stort TACK till VIKING Bärgningstjänst för en bra dag med många givande möten och samtal!