Forankras breda sortiment av lyftkomponenter för klass 10 inkluderar flera olika typer av krokar (säkerhetskrokar, spärrkrokar, förkortningskrokar), kopplingslänkar, toppöglor, lyftkätting samt rundslingskrokar.