​500 miljarder skäl till varför rätt lastsäkring är avgörande!

​500 miljarder skäl till varför rätt lastsäkring är avgörande!

2024-05-21

? Naturens obändiga krafter utsätter sjötransporterade varor för enorma påkänningar, ibland under långa perioder. Det är situationer som dessa som kräver oöverträffad noggrannhet i lastsäkringen. En förskjutning av last i containers kan utlösa kedjereaktioner som inte bara äventyrar godsets säkerhet utan kan även innebära stor fara för fartygets besättning.

? Med skador på gods under sjötransport som uppgår till över 500 miljarder USD årligen, en summa som nästan matchar Sveriges BNP, blir vikten av korrekt lastsäkring omöjlig att ignorera.

På Forankra är vi specialiserade på att tillhandahålla säkringslösningar som står emot de tuffaste förhållandena till sjöss. Vår utrustning är designad för att säkerställa att allt gods hålls på plats, säkert och stabilt, oavsett väderförhållanden.

Tillbaka till Nyheter