​Flexibla lyftredskap med brett användningsområde

​Flexibla lyftredskap med brett användningsområde

2023-08-09

Mjuka lyftredskap används till de flesta laster, men med fördel för ömtåligt gods och när man vill kunna snara lasten vid lyft.

Rundsling, bandsling och bandstroppar brukas till största delen utan att kombineras med andra lyftkomponenter, men kan vid behov kombineras med lyftkomponenter i klass 8 och klass 10. De mjuka lyftredskapen är mycket flexibla då de kan kopplas runt lasten på många olika sätt samtidigt som den mjuka anliggningsyta mot godset, minimerar risken för skador på godset.

Läs mer om hur du säkerställer rätt val av mjuka lyftredskap!

Tillbaka till Nyheter