​Lastsäkring för Järnvägstransporter & Combitrafik

​Lastsäkring för Järnvägstransporter & Combitrafik

2023-11-07

Järnvägstransporter används ofta när transporterna är långa eller avser tungt gods. Påkänningar på godset under järnvägstransporter kan bli höga, speciellt under rangering, vilket ställer extra höga krav på korrekt lastsäkring.

Lastsäkring i samband med järnvägstransporter regleras av ett antal direktiv och regelverk. Speciell hänsyn måste tas vid intermodala transporter som inkluderar flera olika transportslag, så att alla transportslagens regelverk uppfylls.

Du vet väl att:
Forankra erbjuder ett brett sortiment av produkter som uppfyller gällande normer och våra experter finns alltid tillgängliga för rådgivning och rekommendationer.

Läs mer om Lastsäkring för Järnvägstransporter!

Tillbaka till Nyheter