​Lastsäkring för vägtransporter

​Lastsäkring för vägtransporter

2023-08-29

Gemensamt för allt gods som transporteras på våra vägar är att det måste lastsäkras för att garantera säkerheten för de som hanterar godset, för medtrafikanter och för att säkerställa att godset inte skadas under transport. Vilken typ av lastsäkring som ska användas beror på lastbärare och det gods som ska transporteras.

Läs mer om våra lastsäkringslösningar för vägtransporter!

Tillbaka till Nyheter