Ny sid-och topplist på SafeCold's thermoväggar

Ny sid-och topplist på SafeCold's thermoväggar

2024-02-08

Fr.o.m den 22/1 2024 kommer Forankra vid nya produktionsorder av SafeCold att använda en ny sid- och topplist på thermoväggarna. Den nya listen i gummimaterialet PP-TPE har flera fördelar jämfört med den äldre, nu utgående, varianten:

  • Den nya listen isolerar bättre då den har dubbla läppar, vilka sluter tätare och bildar en luftkanal mellan väggsektionerna.
  • Den nya listen har en unik design med ställvis olika hårdhet, vilket gör att dess egenskaper kommer tillrätta på rätt plats och därmed gör den både mer funktionsduglig och slitagetålig
  • Den nya listen är mer miljö- och användarvänlig.
  • Med den nya listen blir väggsektionen universalplacerad. Detta innebär att om väggen består av flera sektioner, så kan dessa placeras som man önskar – utan inbördes ordning vid uppställning

PDF- Informationsblad om SafeCold's nya sid- och topplist 

Tillbaka till Nyheter