​Säkra transporter för fuktkänsligt gods

​Säkra transporter för fuktkänsligt gods

2024-03-26

Fuktskador på gods uppstår oftast i samband med transporter, omlastning och tillfällig förvaring på godsterminaler. Temperaturvariationer är svåra att ta bort, men genom att använda absorbenter för att avlägsna fukt från luften, kan man förhindra uppbyggnaden av fukt till nivåer där det kan orsaka skada.

Fuktskador är både oförutsägbara och kan bli mycket dyra. Försäkringsbolagen uppskattar att cirka 12 % av alla skador på containertransporter är fuktrelaterade.

I Forankras sortiment finns fuktabsorbenter för två användningsområden:

  • Absorbenter för användning inuti lastbärare / container
  • In-box absorbenter för placering inuti produktförpackningar och kartonger

Läs mer om våra lösningar för fuktkänsligt gods!

Tillbaka till Nyheter