​Säkra transporter för temperaturkänsligt gods

​Säkra transporter för temperaturkänsligt gods

2024-03-12

Gods som livsmedel, läkemedel och kemikalier är ofta temperaturkänsliga eller känsliga för temperaturvariationer. Fel temperatur kan leda till stora ekonomiska förluster i form av kassationer av själva godset och inte minst följdkostnader i förlorade affärer och kundrelationer.

Temperaturkänsligt gods kan fraktas i klimatkontrollerade lastbärare, alternativt i vanliga lastbärare om godset i sig är väl isolerat.

Forankra erbjuder olika system för hantering av temperaturkänsligt gods, som t.ex flyttbara mellanväggar för kylfordon och thermohuvar.

Läs mer om Lösningar för temperaturkänsligt gods!

Tillbaka till Nyheter