Sjöfartssurrningar är speciellt anpassade till de stora utmaningar, som ställs på lastsäkring till sjöss. I vårt sortiment ingår även tillbehör till våra sjöfartssurrningar Superlash 98™ och Superlash 99™.