• world trading with industries truck,trains,ship and air cargo freight logistic background use for all import export transportation theme
  • Forankra_image_Harbour-1,1230x450
  • iStock_000020320424_1230x450

DIN PARTNER INOM LASTSÄKRING OCH LASTOPTIMERING

Forankra erbjuder produkter och lösningar inom lastsäkring, lastoptimering och lyft inom hela transportkedjan – från emballageband och surrningar till tekniskt avancerade last- och lossningssystem för alla typer av väg-, flyg- och sjötransporter.

Med vårt kunnande och erfarenhet hjälper vi våra kunder att göra godshanteringen både säkrare och mer effektiv.

Startpage_Customized270x100

Kundanpassade lösningar

Vi tar fram kundanpassade lösningar inom lastsäkring och lastoptimering för alla typer av lastbärare samt för tillverkande industrier, logistikföretag och OEM/Truck Body Builders.
Startpage_Availability270x100

Tillgänglighet

Genom vårt breda och kvalitetssäkrade sortiment, omfattande lagerkapacitet och distribtionsnät kan vi erbjuda pålitlig service och leveranser. Vi kan också utveckla och tillverka kundunika produkter.
Test1,270x100

Expertis

Med mer än 30 år i branschen kan du vara säker på att vi rekommenderar lösningar baserade på beprövad erfarenhet, kvalitetstester och gällande regelverk. Vi ordnar även kundanpassade utbildningar.