• bildspel
  • Forankra_image_Harbour-1,1230x450
  • Slider2_Truckdriver1230x450

DIN PARTNER INOM LASTSÄKRING OCH LASTOPTIMERING

Forankra erbjuder produkter och lösningar inom lastsäkring, lastoptimering och lyft inom hela transportkedjan – från emballageband och surrningar till tekniskt avancerade last- och lossningssystem för alla typer av väg-, flyg- och sjötransporter.

Med vårt kunnande och erfarenhet hjälper vi våra kunder att göra godshanteringen både säkrare och mer effektiv.

Startpage_Customized270x100

Kundanpassade lösningar

Vi tar fram kundanpassade lösningar inom lastsäkring och lastoptimering för alla typer av lastbärare samt för tillverkande industrier, logistikföretag och OEM/Truck Body Builders.
Startpage_Availability270x100

Tillgänglighet

Genom vårt breda och kvalitetssäkrade sortiment, omfattande lagerkapacitet och distribtionsnät kan vi erbjuda pålitlig service och leveranser. Vi kan också utveckla och tillverka kundunika produkter.
Startpage_Expertis270x100

Expertis

Med mer än 30 år i branschen kan du vara säker på att vi rekommenderar lösningar baserade på beprövad erfarenhet, kvalitetstester och gällande regelverk. Vi ordnar även kundanpassade utbildningar.